Ծառայություններ

Առևտրային կազմակերպություններ: Գրանցումը և փոփոխությունները: Առևտրային կազմակերպությունն ստեղծվում է շահույթ ստանալու նպատակով, որն էլ հանդիսանում է նրա գործունեության հիմնական տեսակը: Գրանցելիս անհրաժեշտ է որոշել ընկերության իրավակազմակերպական ձևը, հիմնադրի և ղեկավարի անձը, տնտեսական ուղղվածությունը, հարկադրման համակարգը և մի շարք այլ պահեր, որում ձեզ կօգնեն «ՄԻԸ»-ի իրավաբանները:
Մեր մասնագետները կուղեկցեն գրանցումը նրա բոլոր փուլերում, երաշխավորելով գործի լեգալությունը, թափանցիկությունը և օպերատիվությունը` գործընթացի միջին տևողությունը կազմում է 2 շաբաթ:
Ոչ առևտրային կազմակերպություններ: Գրանցումը և փոփոխությունները: Ոչ առևտրային կազմակերպությունների հիմնական գործունեությունը կապված չէ շահույթ ստանալու հետ: Ստացված շահույթը չի բաշվում մասնակիցների և անդամների միջև, սակայն կանոնադրության մեջ կարելի է ամրագրել շահույթ բերող գործունեություն, եթե այդ համապատասխանում է ոչ առևտրային կազմակերպության նպատակին:
Ոչ առևտրային կազմակերպությունների գրանցումը կատարվում է 1-1,5 ամիս ժամանակահատվածում: «ՄԻԸ»-ի իրավաբանները կպատրաստեն բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը և կօգնեն նշված ժամկետում իրականացնել ընթացակարգը, իսկ որոշ դեպքերում` նույնիսկ ժամկետից շուտ:
Իրավաբանական անձանց լուծարումը «ՄԻԸ»-ն արդեն երկար տարիներ է զբաղվում իրավաբանական անձանց լուծարումով և այդ հարցում հսկայական փորձ ունի: Կոնկրետ իրադրությունից կախված, մեր իրավաբանները կօգնեն ձեզ իրականացնել իրավաբանական անձանց կամավոր լուծարում կամ սնանկացում, կամ կառաջարկեն այլընտրանքային եղանակ`իրավաբանական անձի վերակազմակերպում կամ ղեկավարի և հիմնադիրների փոփոխում:
Կախված ընտրված տարբերակից ընթացակարգը կտևի 2 շաբաթից մինչև 8 ամիս: Իրավաբանները կհետևեն օրենսդրության հստակ կատարմանը, յուրաքանչյուր գործի հանդեպ կկիրառեն անհատական մոտեցում և հաջողությամբ կլուծեն առաջադրված խնդիրը:
Ֆիզիկական անձանց սնանկությունը Սնանկությունն օգնում է ֆիզիկական անձին դուրս գալ ֆինանսական փակուղուց: Հնարավոր է ընթացակարգի երեք տարբերակ` պարտքերի վերակազմակերպում, (ֆինանսական առողջացում), գույքի իրացում և կողմերի հաշտության համաձայնագրի կնքում:
Կախված յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքից սնանկությունը կարող է տևել վեց ամսից մինչև մի քանի տարի:. «ՄԻԸ» իրավաբանները կհաշվարկեն կոնկրետ ժամկետները, կանցկացնեն ընթացակարգը և կօգնեն պարտապանին դուրս գալ կրիտիկական իրավիճակից:
Իրավաբանական անձանց սնանկությունը «ՄԻԸ»-ն հսկայական հաջող փորձ ունի ընկերության սնանկության դեպքում ինչպես սեփականատերերին օգնելու, այնպես էլ վարկատուներին աջակցելու մեջ` պարտապաններին վերահսկող անձանց սուբսիդիար պատասխանատվության ներգրավելիս: Մեր իրավաբանները ստանդարտ հնարքներ չեն օգտագործում և յուրաքանչյուր իրավիճակ քննում են անհատական կարգով` ընտրելով միջոցների անհրաժեշտ հավաքածոն:
Դիմելով «ՄԻԸ» կարելի է վստահ լինել, որ սնանկությունը կանցկացվի սկզբից մինչև վերջ, իսկ նշված արժողությանը գործընթացի ընթացքում լրացուցիչ ծախսեր չեն ավելացվի:
Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում օտարերկրյա ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցելը Ռուսաստանի տարածքում ընկերության ներկայացչությունը հնարավորություն է տալիս ներկայացնել նրա շահերը և իրականացնել իրավունքի պաշտպանությունը: Մասնաճյուլի ստեղծումը հնարավորություն կտա նաև իրականացնել տնտեսական գործունեություն: Գրանցման համար անհրաժեշտ է ակրեդիտացիայի վերաբերյալ դիմումով, փաստաթղթերով, այդ թվում և` ներկայացչությունում աշխատելու մտադրված արտասահմանյան քաղաքացիների քանակի մասին տեղեկություններով, դիմել Ռուսաստանի Դաշնային Հարկային Ծառայության Միջտարածքային Տեսչություն (ԴՀԾՄՏՏ): Եթե ամեն ինչ ճիշտ է արված, հավատարմագրումը (ակրեդիտացիա) տրվում է դիմումը ներկայացնելու օրվանից սկսած 25 օրվա ընթացքում: «ՄԻԸ»-ի իրավաբանները վաղուց են աշխատում այդ ոլորտում և ունեն պետական մարմինների հետ աշխատելու դրական փորձ, որն էլ հնարավորություն է տալիս իրականացնել գրանցումն առանց ձգձգումների:
М&А Ընկերությունների միաձուլումը և կլանումը, սրանք վերակազմակերպման տարատեսակներ են, որն օգնում է խոշորացնելու բիզնեսը: Միաձուլման դեպքում մի քանի ընկերություններ միավորվում են մեկի մեջ, դրանով դադարեցնելով իրենց առանձին գործունեությունը, իսկ նոր ընկերությունն իր վերահսկման տակ է վերցնում ինչպես ակտիվների կառավարումը, այնպես էլ պարտատերեի առաջ ունեցած պարտավորությունները: Կլանաման դեպքում մեկ իրավաբանական անձը 100% վերահսկողություն է ստանում է մյուսի վրա և լիովին կառավարում է նրա գործունեությունը:
Անկախ նրանից, վերակազմակերպումը ձեր ընկերության համար բարեկամական է թե թշնամական, «ՄԻԸ»-ի իրավաբանները կօգնեն գրագետ, համակարգված և առավելապես արդյունավետ լուծելու ստեղծված իրավիճակը:
Հաշվապահական ծառայություններ «ՄԻԸ» սեփական ունիկալ մեթոդակարգի հիման վրա աշխատում է հարկադրման բոլոր համակարգերի հետ` պաշտպանելով տուգանքներից և տույժերից, տրամադրելով լրիվ ֆինանսական անվտանգություն: Կոնֆլիկտների ծագման դեպքում «ՄԻԸ»-ն կարող է հաճախորդների իրավունքները պաշտպանել դատարանում:
Մեր հաշվապահական ծառայությունների օգտագործումն ավելի էժան կստացվի, քան սեփական մասնագետներ պահելը: Բացի դրանից, բոլոր աշխատանքները կատարվում են ժամկետում և անգամ ժամկետից շուտ, կարելի ծառայությունների համար դիմել արտահաստիքային (անկառավարելի) իրավիճակների ծագման դեպքում, իսկ գլխավորն այն է, որ կատարողը պատասխանատվություն է կրում իր գործողութունների համար:
Դաշնային Հակամենաշնորհային Ծառայություն (ԴՀԾ) «ՄԻԸ» արհեստավարժ օգնություն է ցուցաբերում Դաշնային հակամենաշնորհային ծառայությանը դիմելու դեպքում:
Մեր մասնագետները խորհրդատվություն են տալիս օրենսդրության հարցերով, իրականացնում են գործարքի իրավական վերլուծություն և փաստաթղթերի պատրաստում, օգնում են թույլտվություններ ստանալու, ծանուցագրեր կազմելու գործում, ուղեկցում են ԴՀԾ ստուգումները, իրավական աջակցություն են ցուցաբերում գովազդի ոլորտում և , աճուրդի արդյունքների բողոքարկման դեպքում, հանդես են բերում իրավաբանական օգնություն: Ինչպես նաև, եթե հայտնվել եք Անբարեխիղճ մատակարարների գրանցամատյանում (ԱՄԳ), կարող եք Դաշնային հակամենաշնորհային ծառայությունում ստանալ ներկայացչություն:
Բաժանորդային իրավաբանական սպասարկում: Մենք ձեր խորհրդատուն ենք ցանկացած իրավիճակներում «ՄԻԸ» ընկերություններին իրավաբանական ծառայություններ է մատուցում մշտական հիմքով, հենց որ դրա պահանջը ծագում է: Իրավունքի տարբեր բնագավառների որակյալ իրավաբաններն ունեն ինչպես փոքր, այնպես էլ` խոշոր բիզնեսի, բարդագույն հարցեր լուծելու փորձ:
Մեզ հետ համագործակցությունը ձեզ կթույլատրի օպերատիվ լուծել բոլոր իրավաբանական խնդիրները, ժամանակին ստանալ պահի համար հրատապ իրավական տեղեկատվություն, նվազեցնել հարկային ռիսկերը և ֆիրմայի տնտեսական արդյունավետությունը բարձրացնել առնվազն 20%.-ով:
Բանկերի և ոչ բանկային վարկային կազմակերպությունների ստեղծումը և առքը Վարկային ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ) ստեղծելու գործընթացը, ինչպես և ոչ բանկային վարկային կազմակերպության ստեղծումը (ՈԲՎԿ) պահանջում է արհեստավարժության բարձր մակարդակ, սեփական գործի իմացություն, ինչպես նաև այդպիսի նախագծերի վարման բազմամյա փորձ:
«ՄԻԸ» մասնագետների համար նման խնդիրները վաղուց նոր չեն, այդ խնդիրները լուծվում են գրագետ, ներդաշնակված և ժամանակին:
Արժեթղթերի թողարկումը (էմիսիան) Արդի աշխարհում արժեթղթերը ձեռք են բերում առավել մեծ լիկվիդայնություն (արագ վաճառվելու հատկություն), այդ պատճառով առավել հաճախ դիմում են «ՄԻԸ» արժեթղթերի էմիսիայի գծով ծառայություն ստանալու համար: Թողարկումը կարող է լինել ինչպես բաժնետոմսերի, այնպես էլ օբլիգացիաների (պարտատոմս) և օպցիոնների համար: Կարելի է այն իրականացնել առաջին անգամ, կամ պատվիրել լրացուցիչ թողարկում (ընկերության բաժնետոմսերն ավելացնելու ցանկության դեպքում, օրինակ):
«ՄԻԸ» որակյալ մասնագետները որակով և ժամկետում կօգնեն ձեզ այդ խնդրի լուծման գործում:
Թարգմանություն և ցանկացած լեզվից թարգմանության նոտարական հաստատում Պատահում են իրավիճակներ, երբ իրավահաստատող փաստաթուղթը ձեռքին ունենալը բավական չէ, երբ այդ փաստաթուղթը, օրինակի համար, ձևակերպված է օտար լեզվով: Պետական մարմինները, գործարքի գծով կոնտրագենտները (պայմանավորվող կողմերից մեկը) հիմնավորված կարող են պահանջել նոտարական հաստատումով թարգմանություն, քանի որ հենց դրանով է երաշխավորվում տեքստի համապատասխանությունը բնօրինակին:
«ՄԻԸ» մասնագետները միշտ պատրաստ են օգնել այդ խնդրի լուծմանը:
Ցանկացած ակտիվների գնահատումը Իրավունքի տարբեր օբյեկտների գնահատումը կարող է պետք գալ ինչպես տարբեր բնույթի դատական գործընթացների ժամանակ, այնպես էլ կոնտրագենտների հետ բիզնեսը վարելիս, երբ կնքվում են առք-վաճառքի, պահանջի իրավունքի զիջման պայմանագրեր: Գրագետ և փորձառու գնահատողն այն բարձր մակարդակի մասնագետն է, որին հեշտորեն կարող ես վստահել քո հարցի լուծումը:
Ակտիվների գնահատման համար դիմելով «ՄԻԸ» դուք կարող եք վստահ լինել այն բանում, որ ծառայությունը կմատուցվի պրոֆեսիոնալ, որակով և ժամկետների պահպանմամբ:
Փորձաքննության բոլոր տեսակները Երբեմն իրավական հարցին պատասխանելու համար պահանջվում է ոչ միայն որակավորված իրավաբանի կարծիքը, այլև անհրաժեշտ բնագավառի փորձագետի կարծիքը: Գրագետ, հիմնավորված և պատճառաբանված փորձաքննությունը մի շարք իրավաբանական իրավիճակների լուծման ժամանակ կարևորագույն տեսակետ է:
Դիմելով «ՄԻԸ», դուք կարող եք համոզված լինել նրանում, որ մասնագետների փորձառու և համակարգված թիմը ձեզ կօգնի ցանկացած խնդրի լուծման մեջ:
Այլ երկրներում հուսալի գործընկերների ընտրությունը Ինտերնետի և ժամանակակից տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց գնալով ավելի ու ավելի մեծ շրջանառություն են ստանում միջազգային կապերը և գործարար համագործակցությունները: Սակայն ինչպե՞ս կարող ես վստահ լինել քո կոնտրագենտի վրա, եթե նրան ոչ միայն չես ճանաչում, այլև` նա բիզնեսը վարում է այլ երկրում:
«ՄԻԸ» մասնագետները պատրաստ են օգնելու ձեզ հենց ձեզ համապատասխանող և հուսալի օտարերկրյա գործընկերոջը ընտրությամբ գտնելու գործում, երաշխավորելով որակ և արհեստավարժություն:

Նորություններ

Яндекс.Метрика