שירותים

מוסד ללא כוונת רווח. רישום ושינוייםהפעילות העיקרית של מוסד ללא כוונת רווח אינה קשורה לצבירת רווחים. הרווח שהתקבל אינו מתחלק בין המשתתפים והשותפים, אך התקנון יכול לקבוע את הזכות לפעילויות המניבות הכנסה, אם הדבר תואם למטרת המוסד ללא מטרות רווח.
תהליך רישום מוסד ללא כוונת רווח יימשך במשך 1-1.5 חודשים, ארגון ציבורי - 1.5-2 חודשים. עורכי הדין של "משרד עורכי הדין הבינלאומי" יכינו את כל המסמכים הדרושים ויעזרו לביצוע ההליך בזמן, ובמקרים מסוימים אפילו לפני המועד שנקבע.

חדשות

Яндекс.Метрика