Услуги

Търговски дружества. Вписване и промениТърговско дружество се създава с цел извличане на печалба – това е основният вид на неговата дейност. При вписването е необходимо да определим правната форма на дружеството, неговия учредител и ръководител, икономическата насоченост, данъчната система и редица други моменти. При решаване на всички тези въпроси ще ви помогнат юристите на АНО „МПФ”.
Нашите специалисти ще придружават процедура на вписването на всичките и́ етапи, гарантирайки законност, прозрачност и бързина на делото. Средният срок на процедурата е 2 седмици.
Нетърговски дружества. Вписване и промени Основната дейност на нетърговско дружество не е свързана с извличане на печалба. Получената печалба не се разпределя между участниците и членовете, но уставът може да предвижда правото на дейност, генерираща приходи, ако това съответства на целта на нетърговското дружество.
Процедура на вписването на нетърговско дружество се извършва за 1-1,5 месеца, обществена организация — за 1,5-2 месеца. Юристите на АНО „МПФ” ще подготвят цялата необходима документация и ще помогнат за изпълнението на процедурата в посочения срок, а в някои случаи — дори и по-рано.
Ликвидация на юридическите лицаАНО „МПФ” вече много години се занимава с ликвидация на юридическите лица и натрупа огромен опит в този въпрос. В зависимост от конкретната ситуация нашите юристи ще ви помогнат да извършите доброволна ликвидация или фалит на юридическото лице или ще ви предложат алтернативен метод: реорганизация на юридическото лице или смяна на ръководител и учредители.
В зависимост от избрания вариант процедурата ще отнеме от 2 седмици до 8 месеца. Нашите юристи ще осигурят стриктно изпълнение на законодателството, ще прилагат личен подход към всеки случай и успешно ще решат задачата.
Личен фалит /несъстоятелност на физическите лица/Фалитът помага на физическото лице да излезе от финансовата безизходица. Възможни са три варианта на процедурата: преструктуриране на дълга /финансово оздравяване/, продажба на собственост и мирно споразумение на страните.
В зависимост от всеки конкретен случай фалитът може да продължи от шест месеца до няколко години. Юристите на АНО „МПФ” ще изчислят точните срокове, ще проведат процедурата и ще помогнат на длъжника да излезе от критичната ситуация.
Търговска несъстоятелност /фалит на юридическите лица/АНО „МПФ” натрупа огромен успешен опит както в подпомагането на собствениците при фалит на дружества, така и в подкрепата на кредиторите при привличането на контролиращите лица на длъжника към субсидиарна отговорност. Нашите юристи не използват стандартни техники и разглеждат всяка ситуация индивидуално, като избират необходимия набор от мерки.
Обръщайки се към АНО „МПФ”, можете да бъдете сигурни, че фалитът ще бъде проведен от началото до края, а към посочената стойност няма да се добавят допълнителни разноски по време на процеса.
Вписване на клонове и представителства на чуждестранни компании на територията на Руската ФедерацияПредставителството на чуждестранно дружество на територията на Русия дава възможност да представлява неговите интереси и да защитава неговите правата. Създаването на клон позволява освен това да се извършва и икономическа дейност. За вписването трябва да се обърнете в Междурайонна инспекция на Федерална данъчна служба на Русия с молба за акредитация, като представите необходими документи и информация за броя на чуждестранните граждани, които ще работят в представителството.
Ако всичко сте направили вярно, акредитацията ще ви бъде издадена в рамките на 25 дни от деня на подаването на молбата. Юристите на АНО „МПФ” отдавна работят в тази област и имат положителен опит за комуникацията с държавните органи, което дава възможност да направим вписването без забавяне.
Сливане и поглъщанеСливания и поглъщания на дружества — вид реорганизация, която помага да се разшири бизнеса. При сливането няколко дружества се обединяват в едно, като същевременно прекратяват дейността си поотделно, а новата компания поема контрола както върху управлението на активите, така и върху задълженията към кредиторите. При поглъщане едно юридическо лице получава 100 % контрол върху другото и напълно управлява дейността му.
Независимо от това дали реорганизация на вашето дружество е доброволна мярка или не, юристите на АНО „МПФ” компетентно, съгласувано и максимално ефективно ще помогнат да решат създалата се ситуацията.
Счетоводни услугиАНО „МПФ” работи с всички системи за данъчно облагане на базата на собствените си уникални методи, защитавайки клиентите си от глоби и санкции, осигурявайки им пълна финансова сигурност. В случай на конфликт АНО „МПФ” може да защити правата на клиентите си в съда.
Използването на нашите счетоводни услуги ще струва по-малко от съдържанието на собствените си специалисти. При това всички работи ще се извършват в срок и дори по-рано, клиентите могат да потърсят услуги при извънредни ситуации, и най-важното – изпълнителят носи отговорности за всичките си действия.
Федерална антимонополна служба на Русия /ФАС/АНО „МПФ” оказва професионална помощ при обръщане във Федерална антимонополна служба на Русия.
Нашите специалисти консултират по въпроси на законодателството, извършват правен анализ на сделка, съставят документи, помагат да получите разрешения, съставите съобщения, придружават ви през проверките, които извършва ФАС, оказват правна помощ в областта на рекламата и правна помощ при обжалване на резултатите от търгове. Също така можете да получите представителство във ФАС, ако сте били вписани в Регистъра на недобросъвестни доставчици.
Абонаментно правно обслужване. Ние сме вашият консултант във всички ситуацииАНО „МПФ” предоставя на дружества правни услуги на постоянна основа, когато възникне необходимост. Квалифицираните юристи от различни области на правото имат опит в решаването на най-трудните въпроси както на малкия, така и на големия бизнес.
Сътрудничеството с нас ще ви позволи бързо да решавате всички правни проблеми, навреме да получавате актуална правна информация, да намалите рискове от данъчни проверки и да увеличите икономическата ефективност на фирмата си минимум с 20 %.
Емисия на ценни книжаВ съвременния свят ценните книжа придобиват все по-голяма ликвидност, затова все по-често в АНО „МПФ” се обръщат клиенти, търсещи правни услуги при емисия на ценни книжа. Юридическо лице може да издава както акции, така и облигации или опции. Емисията може да бъде осъществена за първи път или като допълнително издаване /например, ако желаете да увеличите броя на акциите на дружеството си/.
Квалифицираните специалисти на АНО „МПФ” ще ви помогнат да решите тази задача качествено и бързо.
Превод и нотариална заверка на превода от всички езициИма ситуации, при които не стига да имате само оригинала на документа, удостоверяващ правото ви върху някое имущество, ако този документ, например, е съставен на чужд език. Държавните органи, контрагентите по сделките могат да изискват нотариален превод, тъй като именно той гарантира автентичността на текста.
Специалистите на АНО „МПФ” винаги са готови да ви помогнат да решите тази задача.
Оценка на всеки вид активиОценка на стойността на различните обекти може да се наложи както в рамките на различни съдебни процеси, така и при воденето на бизнес с контрагенти, при сключване на договори за покупко-продажба, при прехвърляне на вземания /цесия/. АНО „МПФ” може да осигури услугите на компетентен и опитен експерт – оценител, на който можете да доверите проблемата си.
Поръчвайки оценката на активите в АНО „МПФ”, можете да бъдете сигурни, че услугата ще бъде предоставена професионално, качествено и в рамките на уговорения срок.
Избор на надеждни партньори в други държавиС развитието на интернет и съвременните технологии все по-голямо ускорение набират международни връзки и бизнес партньорства. Но как можете да бъдете сигурни в своя контрагент, ако той не само не ви е познат, но и прави бизнес в друга държава?
Специалистите на АНО „МПФ” са готови да ви помогнат при избора на надежден и подходящ за вас чуждестранен партньор, гарантирайки качество и професионализъм на услугите си.

Новини

Яндекс.Метрика