За дружество

Автономна нетърговска организация „Международна правна фирма” /АНО „МПФ”, рус. Автономная некоммерческая организация „Международная юридическая компания“, АНО „МЮК“/ – една от най-големите правни фирми в Русия в сектора B2B, която се специализира в областта на дружественото право, данъчното консултиране и представителството пред съдилищата.

Историята на дружеството се започна през 2001 година. През последните няколко години дружеството демонстрира повече от 80 % ръст, съществено порасна броят на нови проекти, сделки, и, съответно, на персонала на квалифицирани специалисти. През 2009 година офисът на дружеството се премества на улица „Остоженка”, в историческия център на руската столица.

Основната ценност на нашето дружество е сплотеният екип от работници. Към днешния ден екипът на фирмата обединява повече от 50 висококвалифицирани специалисти, които се специализират в отделните области на правото, включително и специалисти в областта на данъчното право, и помагат на клиентите ни безупречно да преминават данъчни проверки. Ние се гордеем с нашите работници и поддържаме екипния дух, като организираме мотивиращи и обединяващи корпоративни събития.

Представители на дружеството вземат активно участие в живота на юридическата и бизнес общност, като постоянно участват в конференции, семинари, изложби, различни правни форуми, в това число и форум, който всяка година се провежда от Санкт Петербургски международен правен форум.

Съгласувана, ефективна работа на екипа, вземане на решения съгласно принципа на колегиалност по стратегията за работа в сложни ситуации, анализ на съществуващите практики и прецеденти, както и възможност да използваме правни колизии, дават ни възможност да стигаме най-високите резултати.

Факти и цифри

Нашата отличителна черта е, че имаме реален опит в решаването на сложни правни проблеми.

  • Всеки месец нашето дружество регистрира няколко десетки нетърговски организации – бързо и без откази в Министерството на правосъдието. Това ни позволява вече дълго време да оставаме безспорен лидер по регистрация на нетърговски и обществени организации в Русия.
  • Ние сме експерти в създаването на саморегулиращи се организации в много отрасли и имаме богат практически опит в създаването на саморегулиращи се организации от началото до края.
  • Всеки месец нашите юристи придружават няколкостотин реорганизации на юридически лица. Този голям практически опит ни позволява да сведем до минимум всички рискове и да съкратим времето на процеса на реорганизация.
  • Всеки месец ние придружаваме няколко десетки доброволни ликвидации и сме в състояние да минимизираме всички рискове в процеса на доброволната ликвидация.
  • Ние имаме богат опит в придружаване на процедури за несъстоятелност на фабрики, компании от мрежовия маркетинг и магазини. Отличното познаване на законите в областта на несъстоятелност /фалит/ ни позволява ефективно да защитаваме както интересите на кредиторите, така и интересите на собствениците на проблемната организация. Във всички производства по несъстоятелност, които придружавахме, никой от участниците или ръководителите не беше подведен под субсидиарна отговорност.

Нашите клиенти

Към днешния ден повече от 500 компании са наши редовни клиенти. Персоналният подход към всеки клиент и неговите искания ни позволяват успешно да работим с представители на големия и малкия бизнес. Имайки предвид нашия богат опит в решаването на сложни правни проблеми, много правни компании, които не предоставят определени услуги, се обръщат към нас, и ние изпълняваме техните задачи. Ние ценим нашите партньори и предлагаме специални условия за сътрудничество на адвокати, правни и счетоводни дружества.

Най-доброто потвърждение за високото качество на нашата работа е положителна обратна връзка, която получаваме от нашите клиенти и партньори. Например, на тематични правни форуми дружеството ни получи стотици благодарности от колеги юристи за съдействие при решаване на сложни правни въпроси. Едно от безспорните ни предимства в отношенията с клиенти е, че при никакви условия не разкриваме самия факт на сътрудничество с конкретни компании и, още повече, условията на сътрудничество.

Ние сме благодарни на клиентите си за оказаното доверие и подкрепа и ще продължим постоянно да осигуряваме високо ниво на качество на услугите и обслужването, като непрекъснато ще се стремим към усъвършенстване и развитие.Новини

Яндекс.Метрика