Om firman

Internationella Advokatfirman är en av de största advokatfirmorna på Rysslands B2B-marknad, som specialiserar sig på tjänster inom associationsrätt, skatterådgivning och företrädande i en rättegång.

Firman grundades år 2001. Under de senaste åren har firmans tillväxt stigit till 80% och antalet nya projekt och affärer har ökat. Som en följd har antalet våra kvalificerade medarbetare också ökat, år 2009 flyttade vårt kontor till Ostozhenka (gata), som ligger i huvudstadens historiska centrum.

Firmans största styrka är vårt sammanhållande team. För närvarande har vi i teamet över 50 högkvalificerade fackmän, som specialiserar sig på olika rättsområden, bl.a. fackmän inom skatterätt, vilka hjälper våra kunder att klara problemfritt skatterevisioner, genomförda både på plats hos skattebetalare och hos skattemyndigheter. Vi är stolta över våra medarbetare och upprätthåller en god laganda genom att ordna olika korporativa evenemang som gör oss eniga och motiverar oss.

Firmans representanter deltar aktivt i offentligt liv inom rätts- och affärskretsar genom att regelbundet uppträda på olika konferenser, seminarier, mässor samt flera juridiska fora, bl.a. på Peterburgs internationella juridiska forum som hålls årligen.

Vårt sammanhängande arbete, kollegialt beslutfattande angående arbetsstrategier i komplicerade fall, analys av nutida praktik och prejudikat och användning av rättskollisioner är det, som ger våra specialister möjlighet att uppnå de bästa resultaten.

Fakta och siffor

Firmans särdrag är det att vi har en riktig erfarenhet av lösning av avancerade juridiska problem.

  • Varje månad registrerar vår firma tiotals ideella företag i Justitieministeriet, vilket sker snabbt och utan negativa beslut. Tack vare detta har Internationella Advokatfirman varit under flera år det största bolaget inom registrering av ideella och icke-kommersiella företag i Ryssland.
  • Vi är specialister i registrering av självreglerande föreningar inom olika branscher och vi har en stor praktisk erfarenhet av skapande av nyckelfärdiga självreglerande föreningar.
  • Våra jurister betjänar månatligt hundratals juridiska personer. Tack vare denna stora praktiska erfarenhet kan vi minimera alla risker och förkorta tid omorganisationsgenomförande.
  • Vi betjänar månatligt tiotals frivilliga likvidationer och kan minimera alla risker vid genomförande av frivilliga likvidationer av juridiska personer.
  • Vi har en stor erfarenhet av konkursförfarande för olika industrier, varukedjor och butiker. Perfekta kunskaper inom konkurslagstiftning låter oss företräda framgångsrikt både borgenärers intressen och gäldenärers (ägare för ett problematiskt företag) intressen. Ingen av företagsägare eller företagsledare har tilldömts att bära solidariskt ansvar efter konkursförfarande.

Våra kunder

Idag har vi drygt 500 bolag som stamkunder. Skräddaskydda lösningar är det verktyg som vi framgångsrikt använder i arbete med både stora och små företag. På grund av vår stora erfarenhet av lösning av avancerade juridiska problem anlitar andra juridiska firmor oss för att utföra de tjänster, som själva firmorna inte utför, vi verkar som underleverantör då. Vi uppskattar våra samarbetsfirmor och erbjuder särskilda samarbetsvillkor för advokater, juridiska firmor och bokföringsbyråer.

God feedback av våra kunder och kolleger påvisar bäst vårt arbetes högsta kvalitet. Vår firma har bl.a. fått hundratals tacksamhetsbrev från kolleger på juridiska temafora – de tackar oss för hjälp vid lösning av avancerade juridiska frågor. En av våra obestridliga fördelar i kundbetjäning är det att följer tystnadsplikt och vid inga omständigheter avslöjar namn på de bolag, vi samarbetar med, eller våra samarbetsvillkor.

Vi tackar våra kunder för förtroendet och stöd och lovar att vi ska fortsatt hålla den högsta kvalitetsnivån för vår service och tjänster i strävan efter utveckling och hållbarhet.Nyheter

Яндекс.Метрика